Welkom!

Ik ben Inge Heijna, ik ben Calvin Legal.

Ik maak saai interessant.

Ik ben vaardig in recht.

Ik ben persoonlijk, toegankelijk en laagdrempelig.

 
 

Wie is Inge

Naast de drijvende kracht achter Calvin Legal ben ik ook de CEO van de Calvin Groep, die ruim 30 jaar geleden is opgericht.

Mijn juridische loopbaan kwam in 2006 in een stroomversnelling toen ik naast mijn werk HBO Rechten ging studeren aan de HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen).

Nu zet ik die kennis en ervaring in voor andere ondernemers.

Inge's foto

Maakt saai leuk

'Recht is saai' is een uitspraak die ik vaak hoor. En dat is het voor veel mensen ook. Maar juist daarom is de uitspraak van een relatie dat ik saai leuk maak, zo gaaf! Want iedere ondernemer krijgt te maken met juridische zaken. En dan is het fijn dat de daarvoor ingeschakelde jurist(e) niet alleen vaardig in recht is, maar ook vaardig in het op een leuke, duidelijke en simpele manier uitleggen daarvan. En laat dat allebei nu net mijn passie zijn! Simpel als het kan, moeilijk als het moet.

Toegankelijk, persoonlijk, laagdrempelig

Dat zijn een aantal kenmerken van mij, gezien door de ogen van anderen. Ik vind het ook belangrijk dat ik direct contact heb met ondernemingen die mijn hulp inroepen en dat het voor ondernemingen ook makkelijk is om mij te bereiken. Daarbij speelt mijn scherpe tarief natuurlijk ook een rol.

Vaardig in recht

Natuurlijk hebben alle juristen kennis van zaken en kunnen zij u helpen. Mijn vaardigheid zit 'm niet alleen in mijn kennis van het recht, maar ook in de praktische toepasbaarheid daarvan in uw specifieke situatie. En daarmee kunt u verder!

Wat doet Calvin Legal?

Calvin Legal kan u op onder andere onderstaande gebieden ondersteunen: 
 • opstellen / beoordelen van contracten & algemene voorwaarden
 • adviezen aangaande onder andere:
  • wet bescherming persoonsgegevens
  • intellectueel eigendomsrecht
  • rechtsvormen
 • opstellen / beoordelen van correspondentie bij geschillen & betalingsachterstanden
 • voeren van juridische procedures voor de kantonrechter
 • beoordelen juridische gezondheid van de onderneming
 • beantwoorden van allerhande juridische vragen, zoals bijvoorbeeld: 
  • voldoen mijn algemene voorwaarden aan de wet- en regelgeving?
  • waar moet ik op letten als ik een zzp’er wil inhuren?
  • ik wil een vof oprichten: wat komt daarbij kijken?
En nog veel, veel meer!

Financiële zaken

Calvin Legal hanteert een zeer scherp tarief van € 99,00 per uur, exclusief BTW. Een opslag voor kantoorkosten wordt niet gehanteerd.

Opdrachten worden in principe op nacalculatiebasis uitgevoerd, maar afspraken over fixed price zijn ook mogelijk.

Daarnaast kent Calvin Legal ook JOP: het Juridisch Ontzorg Pakket. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje ' JOP'.

JOP

Als het contract dan 'eindelijk' is getekend, moet het ook worden beheerd: wat is de einddatum, wat is de opzegtermijn en zo meer. Maak dan kennis met JOP! JOP staat voor Juridisch Ontzorg Pakket en doet precies dat: het ontzorgt u voor wat betreft de juridische aspecten van uw onderneming!

JOP biedt veel voor een vaste prijs per maand, zoals een basis check van de juridische gezondheid van uw bedrijf, 4 keer per jaar een 'vinger aan de polsgesprek', contractbeheer tot 50 contracten inclusief de invoer van 15 contracten én 5 standaard documenten.

Door het contractbeheerssysteem van JOP wordt u onder andere tijdig gewaarschuwd voordat een contract afloopt zodat u de tijd heeft om te overwegen of het al dan niet moet worden verlengd. Maar ook ingeval afspraken zijn vastgelegd over tussentijdse evaluaties kan dat in het systeem worden opgenomen, zodat u zich aan de afspraken kunt houden!

Kortom, JOP ontzorgt echt!

De officiele correspondentie

Als het, ondanks alle goede voorbereidingen en bedoelingen, mis dreigt te gaan tussen u en uw leverancier of uw klant, dan is het goed om op de juiste manier te (gaan) communiceren.

Dat betekent niet dat de correspondentie dan opeens ingewikkeld is en met juridische kreten doorspekt, maar wel gewoon duidelijke brieven die juridisch gezien kloppen. En vaak kan een jurist dat beter, ook al omdat de emoties minder een rol spelen.

Hoewel ik altijd zeer betrokken ben bij mijn klanten, zorg ik met mijn kennis van het recht en mijn kunde in het gebruik van de Nederlandse taal telkens weer voor correspondentie op de juiste toon. Ook daarvoor kunt u bij Calvin Legal terecht!

Ook naast u bij de rechter

En loopt het dan echt uit de hand en is een gang naar de rechter onvermijdelijk, ook dan kan Calvin Legal u in veel gevallen helpen door u bij de rechter te vertegenwoordigen.

Dat kan bij zaken die door de kantonrechter worden behandeld, zoals bijvoorbeeld geschillen over facturen of over auteursrecht, op voorwaarde dat de geldwaarde niet hoger is dan € 25.000,00.

Die voorwaarde geldt niet voor zaken die verband houden met arbeidsovereenkomsten, huurovereenkomsten, huurkoop, agentuurovereenkomsten of pachtovereenkomsten: ook deze worden in eerste instantie door een kantonrechter behandeld en ook daarvoor kunt u bij Calvin Legal terecht!

 

Of als voorportaal van de advocaat

Ook in situaties waarbij u een universitair afgestudeerde advocaat nodig heeft, kan Calvin Legal u helpen! Calvin Legal kent een aantal advocaten, actief op diverse gebieden van het recht, en kan u daaromtrent adviseren.

Neem gerust geheel vrijblijvend contact met Calvin Legal op (06 - 22 914 941 of inge.heijna@calvinlegal.nl).

Bestuursrecht

Naast het ondersteunen van de ondernemer geeft Calvin Legal ook advies op het gebied van het bestuursrecht, daar waar ondernemer en (lokale) overheid elkaar ontmoeten.

Daarbij kunt u denken aan onder andere de Algemene wet bestuursrecht, maar ook wet- en regelgeving aangaande gemeente en provincie.

Ondersteuning (bezwaren-)commissies

Calvin Legal ondersteunt diverse commissies, waarvan sommige zijn ingesteld in het kader van de Algemene wet bestuursrecht (vaak Bezwarencommissies).
 
Werkzaamheden die voor de commissies worden verricht omvatten onder andere het opstellen van (concept) adviezen en verslagen van hoorzittingen alsook advisering op juridisch gebied.

Secretariswerkzaamheden

Ook hiervoor kan Calvin Legal worden ingeschakeld, want Calvin Legal heeft in de persoon van Inge Heijna veel ervaring als secretaris voor een Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur of Raad van Toezicht.

Hierbij kan niet alleen worden gedacht aan het opstellen van agenda's van vergaderingen en het notuleren daarvan maar aan het op juridisch gebied adviseren van een RvC/RvB/RvT, het opstellen dan wel wijzigen van statuten & reglementen alsook het verzorgen van de inschrijving in de Kamer van Koophandel en het bijhouden daarvan.

Algemene voorwaarden: wat & waarom?

Algemene voorwaarden: de verzameling van die (juridische) bepalingen die van toepassing zijn op alle offertes, overeenkomsten, leveringen en werkzaamheden van een onderneming. Daarbij kunt u denken aan bepalingen over de betalingstermijn, wat de gevolgen zijn als niet op tijd wordt betaald, hoe een overeenkomst kan worden ontbonden, in welke mate een onderneming waarvoor aansprakelijk kan worden gesteld en tot welk bedrag en dergelijke. 
 
Door dit soort bepalingen in één document samen te voegen, kan in offertes & overeenkomsten eenvoudig naar die algemene voorwaarden worden verwezen. Dan hoeven dit soort algemene bepalingen niet elke keer weer in de offerte of overeenkomst te worden opgenomen. Dat maakt niet alleen het opstellen van een offerte of overeenkomst eenvoudiger, maar het lezen daarvan ook!
 
Het is overigens wel erg belangrijk dat u uw algemene voorwaarden op de juiste manier gebruikt, anders heeft u er niet zoveel aan. Onder het kopje 'Meer' staan bij 'Goed gebruik van uw algemene voorwaarden' onder het kopje 'Info' een aantal belangrijke tips die ervoor zorgen dat, als u ze opvolgt, uw algemene voorwaarden van toepassing zijn op een overeenkomst.
 
Calvin Legal kan u ondersteunen bij het opstellen van goede algemene voorwaarden, die niet alleen juridisch kloppen maar ook nog eens goed leesbaar zijn!

Rechtsvormen

In Nederland kennen we nogal wat rechtsvormen, waaronder de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap, de vennootschap onder firma (vof), de maatschap en de eenmanszaak. De twee eerstgenoemden hebben rechtspersoonlijk, wat wil zeggen dat de nv en de bv een eigen vermogen hebben en aansprakelijk kunnen worden gesteld. De drie laatstgenoemden hebben geen rechtspersoonlijkheid: de vennoten respectievelijk de maten en de eigenaar zijn met hun privé-vermogen aansprakelijk. Zelrstandige zonder personeel (zzp) en freelancer zijn geen rechtsvormen: ook een zzp'er en een freelancer zullen een rechtsvorm moeten kiezen. Veelal zal dat de eenmanszaak zijn. 

Welke bedrijfsvorm het beste bij u past, hangt van nogal wat factoren af. Dat maakt een persoonlijk advies juist zo belangrijk. Want natuurlijk kan de bedrijfsvorm worden gewijzigd, maar dat brengt vaak wel de nodige sores met zich mee. Een oriëntatie op de mogelijkheden en een goed advies in deze is van groot belang om onnodig gedoe te voorkomen. 

Neem gerust contact op met Calvin Legal voor een geheel vrijblijvend gesprek. Want Calvin Legal kijkt niet alleen naar de juridische kant, maar als ondernemer ook naar de bedrijfskundige kant!

 

Een goed advies

Aan het ondernemen zitten best wel wat juridische haken en ogen.  Dat hoeft helemaal geen probleem te zijn, als maar tijdig goed advies wordt ingewonnen.  Want dat is echt geen overbodige luxe bij juridische zaken! 

En omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen, hierbij alvast een goed advies: maak gerust een geheel vrijblijvende afspraak met Calvin Legal!